Μελέτη γλαυκώματος

Γλαύκωμα

Τι ακριβώς είναι το γλάυκωμα;

Το γλαύκωμα (glaucoma) είναι συχνή πάθηση του οφθαλμού που προσβάλλει εκατομμύρια ανθρώπους. Χαρακτηρίζεται ως μια ύπουλη και μη αναστρέψιμη οφθαλμική κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην απόλυτη τύφλωση, στην περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Το γλαύκωμα οφείλεται συνήθως στην υψηλή πίεση των υγρών, στο εσωτερικό του οφθαλμού. Η πίεση αυτή που καλείται ενδοφθάλμια πίεση, αυξάνει τον κίνδυνο προοδευτικής καταστροφής του οπτικού νεύρου, με αποτέλεσμα την απώλεια της όρασης.

glaucoma research1   glaucoma research2

Το γλαύκωμα εξελίσσεται αργά για μία περίοδο ετών. Είναι μία ‘σιωπηλή’ νόσος, αφού οι περισσότεροι ασθενείς στα αρχικά στάδια, συνήθως δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση (συνήθως πάνω από 20-22 mmHg) αποτελεί την πρώτη ένδειξη για την ύπαρξη της νόσου, αν και υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε γλαύκωμα ακόμα και με φυσιολογική πίεση (γλαύκωμα χαμηλής πιέσεως – εδώ σημαντικό ρόλο παίζει ο αγγειακός παράγοντας).

https://www.youtube.com/watch?v=ke4QvEKypw&w=600&h=420

Μελέτη γλαυκώματος

Τι περιλαμβάνει μια μελέτη γλαυκώματος;

Η μελέτη γλαυκώματος γίνεται με την μέτρηση της οφθαλμικής πίεσης, την εκτίμηση του οπτικού μας πεδίου και την μελέτη του οπτικού νεύρου – με βυθοσκόπηση και ειδικές εξετάσεις ανίχνευσης πρώιμων αλλοιώσεων όπου χρειάζεται. Η διάγνωση του γλαυκώματος προϋποθέτει την παρουσία αλλοιώσεων στο οπτικό νεύρο, που συνήθως συνοδεύονται από αντίστοιχες αλλοιώσεις στο οπτικό μας πεδίο και αυξημένη πίεση οφθαλμού. Η απουσία όμως πρώιμων συμπτωμάτων οδηγεί συχνά σε γλαυκωματικούς ασθενείς με προχωρημένες και μη αντιστρέψιμες βλάβες.

glaucoma research3   glaucoma research4

Οι εξετάσεις που περιλαμβάνονται σε μια λεπτομερή μελέτη γλαυκώματος είναι: