Αγγειογραφία ινδοκυανίνης ICG

Αγγειογραφία

Τι ακριβώς είναι η αγγειογραφία;

Η αγγειογραφία είναι μια διαγνωστική εξέταση που επιτρέπει στον οφθαλμίατρο να μελετήσει διεξοδικά την περιοχή του αμφιβληστροειδούς (ο φωτοευαίσθητος χιτώνας για την αποτύπωση των οπτικών πληροφοριών) και του χοριοειδούς (αγγεία πίσω από τον αμφιβληστροειδή). Στην διαγνωστική τεχνική της αγγειογραφίας πραγματοποιείται έγχυση μιας χρωστικής σε μια φλέβα του χεριού σας. Η συγκεκριμένη χρωστική περνάει από τα αγγεία του ανθρώπινου σώματος και φτάνει στα αγγεία του οφθαλμού που νοσεί.

Έπειτα με ειδικό απεικονιστικό σύστημα (οφθαλμολογικός εξοπλισμός τελευταίας γενιάς) λαμβάνεται ένας αριθμόσ από ειδικές λήψεις (φωτογραφίες) που αναλύουν την παθολογία του οφθαλμικού βυθού. Οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται είναι η φλουορεσκεΐνη (στην φλουοροαγγειογραφία) και το πράσινο της ινδοκυανίνης (indocyanine green – στην αγγειογραφία ινδοκυανίνης).

Χρησιμότητα

Ποια είναι η χρησιμότητα της αγγειογραφίας;

Με την αγγειογραφία επιτυγχάνεται η χαρτογράφηση της οφθαλμικής βλάβης. Οι πληροφορίες που αποκομίζονται από την συγκεκριμένη εξέταση βοηθούν τον ιατρό να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τον προσδιορισμό της πάθησης και την ενδεδειγμένη θεραπεία. Πάθήσεις όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, διάφορες αγγειακές αμφιβληστροειδικές παθήσεις (κεντρική / κλαδική φλεβική απόφραξη) είναι δυνατόν να διαγνωστούν με την τεχνική της αγγειογραφίας.

Αγγειογραφία ινδοκυανίνης ICG

Τι ακριβώς είναι η αγγειογραφία ινδοκυανίνης ICG (indocyanine green);

Για την αναλυτική και λεπτομερή απεικόνιση των αγγείων του χοριοειδούς απαιτείται η ειδική εξέταση της αγγειογραφίας με ινδοκυανίνη (ICG). Η διαγνωστική τεχνική της αγγειογραφίας με ινδοκυανίνη είναι η ίδια με αυτήν της φλουοροαγγειογραφίας, με μοναδική διαφορά τον τύπο της χρωστικής ουσίας που εγχέεται ενδοφλέβια στα αγγεία του οφθαλμού (το πράσινο της ινδοκυανίνης).

Το πλεονέκτημα της ICG αγγειογραφίας είναι ότι ο φθορισμός της δεν παρεμποδίζεται ιδιαίτερα από τις αιμορραγίες, τις χρωστικές του αμφιβληστροειδή και τα οιδήματα (ο φθορισμός της ινδοκυανίνης βρίσκεται κοντά στο υπέρυθρο φάσμα διαπερνώντας έτσι τις διάφορες χρωστικές του οφθαλμού). Αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη για την μελέτη ενδοβόλβιων όγκων.

Διαδικασία

Ποια είναι η διαδικασία στην αγγειογραφία ινδοκυανίνης ICG;

  • αρχικά πραγματοποιείται ενστάλλαξη κολλυρίων για μυδρίαση των οφθαλμών (διαστολή κόρης)
  • η χρωστική ουσία (το πράσινο της ινδοκυανίνης) εγχύεται ενδοφλέβια με την βοήθεια βελόνας
  • η χρωστική μεταφέρεται στα αγγεία του αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς
  • με την βοήθεια ειδικού εξοπλισμού πραγματοποιείται μια σειρά από ειδικές λήψεις

Σημειώνεται πως η όλη διαδικασία είναι εντελώς ανώδυνη.

Συμπτώματα αγγειογραφίας

Ποια είναι τα πιθανά συμπτώματα μετά από την διαγνωστική εξέταση της αγγειογραφίας;

  • θα νιώσετε ένα αίσθημα καψίματος τοπικά στην περίπτωση που υπάρξει διαρροή της χρωστικής απ’ τη φλέβα του χεριού σας
  • θα έχετε θολή όραση για περίπου 3 με 4 ώρες μετά την εξέταση εξαιτίας των μυδριατικών κολλυρίων
  • αν κάνετε ένεση φλουορεσκεΐνης (φλουοροαγγειογραφία) ίσως το δέρμα σας εμφανίσει μια κίτρινη απόχρωση
  • φωτοευαισθησία λόγω της μυδρίασης
  • τα ούρα σας ίσως να έχουν μια κίτρινη απόχρωση για 24 ώρες (εφόσον έχετε πραγματοποιήσει έγχυση φλουορεσκεΐνης)