Ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις (ενέσεις)

Τι είναι;

Τι ακριβώς είναι η ενδοϋαλοειδική έγχυση (ένεση);

Πρόκειται για μια μικροεπέμβαση, η οποία περιλαμβάνει την ένεση στο εσωτερικό του ματιού (υαλοειδές) μιας ουσίας, που ανάλογα με την υποκείμενη πάθηση μπορεί να είναι είτε κορτιζόνη ή μια καινούρια κατηγορία φαρμάκων, τα αντι-αγγειογενετικά φάρμακα.

Οι ενέσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους στις παθήσεις του αμφιβληστροειδούς και της ωχράς κηλίδας οφθαλμιάτρους, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Κατά την εφαρμογή τους ακολουθούνται αυστηροί κανόνες ασηψίας και χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία που κάθιστούν την όλη διαδικασία ταχύτατη (διαρκεί περίπου 6 λεπτά) και είναι ανώδυνη.

Ενδείξεις

Ποιές είναι οι ενδείξεις και πως λειτουργούν οι ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις;

Παθήσεις όπως η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς, η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και σε μικρότερη έκταση άλλες αγγειακές και φλεγμονώδεις παθήσεις του οφθαλμού αποτελούν τις συχνότερες ενδείξεις για εφαρμογή ενδοϋαλοειδικών ενέσεων.

Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν με θρεπτικά συστατικά τον οφθαλμό. Συχνά επίσης αναπτύσσονται αδύναμα και παθολογικά αγγεία που έχουν την τάση να αιμορραγούν και να επιτρέπουν τη διαρροή υγρού στην περιοχή της ωχράς κηλίδας. Με τις ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις των κατάλληλων φαρμάκων, προκαλείται αναστολή της ανάπτυξης των παθολογικών αιμοφόρων αγγείων και περιορισμός της αιμορραγίας και της διαρροής.

Αποτελέσματα

Ποια είναι τα αποτελέσματα της θεραπείας με ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις;

Παραδοσιακές μορφές θεραπείας όπως το laser στοχεύουν κυρίως στην σταθεροποίηση και όχι στη βελτίωση της όρασης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε ασθενείς στους οποίους εφαρμόζεται επιτυχώς κάποια από τις ισχύουσες θεραπείες, η όραση στην καλύτερη περίπτωση παραμένει σταθερή ή επιδεινώνεται βραδύτερα.

Με τις ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις των νέων φαρμάκων επιτυγχάνεται βελτίωση της όρασης στους μισούς περίπου ασθενείς ενώ αποτρέπεται η περαιτέρω επιδείνωση της όρασης σε ποσοστό που ξεπερνάει το 90%. Τα παραπάνω αποτελέσματα εξαρτώνται από το μέγεθος αλλά και την παλαιότητα της αρχικής βλάβης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται επανειλλημένες εγχύσεις για να διατηρηθεί το επιτυχές αποτέλεσμα.

Πριν την ένεση

Τι πρέπει να κάνετε πριν υποβληθείτε σε ενδοϋαλοειδική έγχυση;

  • χρησιμοποιήστε τις αντιβιοτικές σταγόνες ή τα αντιβιοτικά χάπια που σας έδωσε ο γιατρός σας για 3 μέρες πριν από την ένεση
  • διατηρήστε τις φυσιολογικές διαιτιτικές σας συνήθειες
  • πάρτε τα φάρμακά σας κανονικά την ημέρα τις ένεσης
  • αναφέρετε στον γιατρό σας τυχόν αλλεργίες σε φάρμακα ή ιατρικά προβλήματα που πιθανώς να έχετε.

anti-VEGF

Τι ακριβώς είναι ο παράγοντας VEGF;

Οι ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις αποτελούν την τελευταία εξέλιξη στην αντιμετώπιση της υγρής μορφής ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας. Στην πραγματικότητα γίνεται έγχυση ειδικού φαρμάκου που αναστέλλει τη δράση του παράγοντα VEGF. O παράγοντας VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), ευνοεί την ανάπτυξη των παθολογικών, μη φυσιολογικών αγγείων, δηλαδή των νεοαγγείων. Τα κυριότερα από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι το Lucentis (Ranibijumab) και το Avastin (Bevacijumab).