Ιριδοτομή laser

Τι είναι;

Τι ακριβώς είναι η ιριδοτομή με laser;

Η ιριδοτομή είναι μια σύντομη και ανώδυνη επέμβαση με laser. Είναι πολύ ασφαλής και δεν απαιτεί νοσηλεία του ασθενούς. Η τεχνική της ιριδοτομής εφαρμόζεται σε ασθενείς που εμφανίζουν ανατομικά στενές γωνίες και συνεπώς προδιάθεση ή εγκατεστημένο γλαύκωμα κλειστής γωνίας. Στόχος της ιριδοτομής είναι να μεταβάλει την ανατομική θέση της ίριδας, να διευρύνει τη γωνία του οφθαλμού και να καταστήσει την απορροή του υδατοειδούς υγρού πιο ευχερή.

Διαδικασία

Ποια είναι η διαδικασία στην ιριδοτομή;

Δημιουργείται μια μικρή οπή στην ίριδα (χρωματιστό διάφραγμα του οφθαλμού) με την βοήθεια συστήματος yag laser. Αυτό έχει σκοπό τη δημιουργία επικοινωνίας προσθίου και οπισθίου θαλάμου του ματιού για την αντιμετώπιση του οξέως γλαυκώματος κλειστής γωνίας. Η επέμβαση πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία με σταγόνες, διαρκεί μερικά λεπτά και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει αμέσως στις καθημερινές του δραστηριότητες. Είναι πιθανό μετά την ιριδοτομή να απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση αντι-γλαυκωματικά κολλύρια, όπως και πριν την επέμβαση.