Κερατομετρία

Τι είναι;

Τι ακριβώς είναι η κερατομετρία;

Η κερατομετρία (keratometry) είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της καμπυλότητας του κερατοειδούς (corneal curvature). Πραγματοποιείται από τον οφθαλμίατρο, με την βοήθεια μιας συσκευής γνωστή ως κερατόμετρο (keratometer). Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία από την πλευρά του ασθενούς. Σαν διαδικασία χαρακτηρίζεται εντελώς ανώδυνη και διευκολύνει σημαντικά τον ασθενή στο να συνεργαστεί.

Ένας από τους βασικούς λόγους για την εκτέλεση της εξέτασης της κερατομετρίας είναι ο έλεγχος του κερατοειδικού αστιγματισμού (μια διαθλαστική ανωμαλία που προκαλείται από ανωμαλίες στο σχήμα και την καμπυλότητα του κερατοειδούς). Επίσης εύκολα προσδιορίζεται και ο βαθμός του αστιγματισμού. Επίσης πολύ χρήσιμα συμπεράσματα προκύπτουν για τα κερατοκωνικά περιστατικά αλλά και για όλους τους διαθλαστικούς ασθενείς. Η κερατομετρία είναι συνδεδεμένη με την επιλογή της διαθλαστικής τεχνικής και όχι μόνο, πριν από διαθλαστική επέμβαση με excimer laser.

Διαδικασία

Πως ακριβώς πραγματοποιείται η διαδικασία της κερατομετρίας; 

O ασθενής κάθεται μπροστά από ένα ειδικό μηχάνημα που ονομαζεται κερατομέτρο. Κρατώντας τα μάτια ανοιχτά για πολύ λίγα δευτερόλεπτα γίνεται μια σειρά από μετρήσεις του βαθμού της καμπυλότητας του κερατοειδούς χιτώνα (έλεγχος κερατομετρικών τιμών). Οι περισσότεροι σύγχρονοι κερατόμετρικοί αναλυτές χρησιμοποιούν οπτικούς αισθητήρες και με βάση ειδικό λογισμικό είναι σε θέση να συγκρίνει τον κερατοειδή του ασθενούς με μια βάση δεδομένων τιμών (πρότυπα – templates).

Σε τελική ανάλυση, οι αριθμοί καταγράφονται και χρήσιμα συμπεράσματα εκμεεύονται για τον κερατοειδή χιτώνα.