Τεχνική LASIK

Μέθοδος conventional LASIK

Τι ακριβώς είναι η τεχνική traditional LASIK;

Η μέθοδος βασίζεται στην δημιουργία κερατοειδικού κρημνού (corneal flap) που ανασηκώνεται πριν την εφαρμογή του excimer laser (η διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας δεν γίνεται στην επιφάνεια, αλλά στο εσωτερικό του κερατοειδούς). Ο διαθλαστικός χειρουργός, δημιουργεί το λεπτό επιφανειακό πέταλο κερατοειδικού ιστού (flap) με τη βοήθεια ενός ειδικού συστληματος που ονομάζεται μηχανικός μικροκερατόμος. Το πέταλο αυτό δεν αποκόπτεται εντελώς, αλλά παραμένει ενωμένο με τον κερατοειδή στη μια του πλευρά (corneal hinge).

Όταν λοιπόν το κερατοειδικό πέταλο ανασηκωθεί, αποκαλύπτοντας τις εσωτερικές στιβάδες του κερατοειδούς, εφαρμόζεται το excimer laser (ablation), που επιτυγχάνει την αλλαγή της καμπυλότητας κερατοειδούς και διορθώνει τις διαθλαστικές ανωμαλίες. Τελικά ο χειρουργός επανατοποθετεί το flap στη θέση του, χωρίς να χρειάζονται ράμματα. Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει την ιδιότητα άμεσα να επουλώνει τον διαχωρισμό του κρημνού. Η επέμβαση γίνεται με αναισθητικές σταγόνες, διαρκεί λίγα λεπτά για το κάθε μάτι και είναι εντελώς ανώδυνη.

Πλεονεκτήματα conventional LASIK

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της τεχνικής traditional LASIK;

  • γρήγορη και άνετη ανάρρωση
  • απουσία άλγους
  • μικρή περίοδος φαρμακευτικής αγωγής
  • άμεση επιστροφή του ασθενούς στα καθήκοντά του
  • απουσία δακρύρροιας
  • απουσία φωτοφοβίας
  • απουσία haze
  • άμεσα αποτελέσματα σε περίπτωση επανεπέμβασης (relift)
  • σταθερότητα αποτελέσματος ιδίως στις υπερμετρωπικές – αστιγματικές διορθώσεις
  • μικρότερη πιθανότητα μετεγχειρητικής μόλυνσης
  • δεν απαιτείται μακροχρόνια μετεγχειρητική χρήση στεροειδών
 • μικρή πιθανότητα εκτασίας