Βοηθήματα χαμηλής όρασης

Χαμηλή όραση

Τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο ‘χαμηλή όραση’;

Γενικά σαν χαμηλή όραση προσδιορίζεται η όραση με οπτική οξύτητα κάτω από 2/10 (αισθητά μειωμένη κεντρική ή περιφερειακή όραση) και δεν υπάρχει τρόπος να διορθωθεί με γυαλιά, φακούς επαφής, φαρμακευτική αγωγή ή με επέμβαση (π.χ. διαθλαστική επέμβαση με laser). Τα άτομα με χαμηλή όραση αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στις καθημερινές τους δραστηριότητες, όπως είναι το διάβασμα, η οδήγηση, ακόμα και η κίνησή τους μέσα στο σπίτι.

Μια κατάσταση χαμηλής οράσεως είναι δυνατόν να οφείλεται σε παθήσεις όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, το προχωρημένο γλαύκωμα, η μελαχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, αλλά και σε παθήσεις του οπτικού νεύρου.

Βοηθήματα χαμηλής όρασης

Τι είναι τα βοηθήματα χαμηλής όρασης (low vision aids);

Αναμφισβήτητα θεωρείται πάντα ισχυρό σοκ για έναν άνθρωπο να ενημερωθεί πως η όρασή του δεν μπορεί να διορθωθεί ή να βελτιωθεί, όμως σε κάθε περίπτωση τα συγκεκριμένα άτομα πρέπει να μάθουν να αξιοποιούν στο έπακρο την όρασή που έχουν.Τα βοηθήματα χαμηλής όρασης ειναι μηχανικά υποστηρικτικά μέσα, με εντυπωσιακές οπτικές δυνατότητες, τα οποία με σωστή εφαρμογή επιτυγχάνουν τη βέλτιστη άνεση και ποιότητα όρασης για τον πάσχοντα.

Είναι συσκευές σχεδιασμένες να μεγεθύνουν τα αντικείμενα ή να μεγαλώνουν το οπτικό πεδίο, διευκολύνοντας έτσι την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων της καθημερινότητας. Ηλεκτρονικοί αναγνώστες, ψηφιακοί μεγεθυντές, πρισματικά γυαλιά, ειδικοί μεγεθυντικοί φακοί και τηλεοσκοπικά συστήματα είναι κάποια από τα σημαντικότερα βοηθήματα χαμηλής όρασης που έχει χαρίσει μέχρι σήμερα η τεχνολογία.