Οπτική τομογραφία συνοχής OCT

Τι είναι;

Τι ακριβώς είναι η φασματική οπτική τομογραφία συνοχής (S-OCT – Spectral Optical Coherence Tomography);

H φασματική οπτική τομογραφία συνοχής (Spectral Optical Coherence Tomography: S-OCT) αποτελεί τη νεότερη μέθοδο απεικόνισης της ωχράς κηλίδας και του οπτικού νεύρου. Πρόκειται για μια εξέταση αιχμής με την οποία και πραγματοποιείται λεπτομερέστατη χαρτογράφηση των οπίσθιων δομών του οφθαλμού. 

Οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) με το σύστημα Heidelberg Spectralis:

Με τη εξέταση OCT επιτυγχάνεται σε αληθινό χρόνο μια πλήρης τομογραφική εκτίμηση (οπτική βιοψία), τόσο της δομής όσο και της παθολογίας της πασχούσης περιοχής (είναι δυνατόν να διαγνωστούν περιπτώσεις διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, άλλων ωχροπάθειών, οπής, κυστωειδούς οιδήματος της ωχράς, κεντρικής ορώδους χοριοειδοαμφιβληστροειδοπάθειας, γλαυκώματοςοιδημάτων κεντρικής περιοχής κτλ). Η διαγνωστική τεχνική OCT πραγματοποιείται με σκανάρισμα του σημείου που επιθυμούμε να ελέγξουμε με ένα ειδικό laser.    

Τα ευρήματα αναλύονται από το software του μηχανήματος και δημιουργείται μια εικόνα που προβάλλεται στην οθόνη του. Η εικόνα αυτή αποτελεί τελικά μια οπτική τομή του σημείου που μας ενδιαφέρει, η οποία μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε με βεβαιότητα το είδος της βλάβης και να προσαρμόσουμε ανάλογα την θεραπευτική μας πρακτική. Σημειώνεται πως η μέθοδος, πέρα από την διαγνωστική της αξία, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρακολούθηση της εξέλιξης οφθαλμικών παθήσεων (follow-up) για τυχών αλλαγές στην θεραπευτική αγωγή.

Διαδικασία

Ποια είναι η διαδικασία στην εξέταση OCT (οπτική τομογραφία συνοχής);

H εξέταση δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία από πλευράς ασθενούς. Ο ασθενής τοποθετείται μπροστά στο μηχάνημα (θόλος με κάτοπτρο) και μέσα σε ελάχιστο χρόνο πραγματοποιείται αναλυτική καταγραφή (χαρτογράφηση) της ωχράς κηλίδαςΟ χρόνος που απαιτείται για την καταγραφή είναι μόλις κάποια δευτερόπλεπτα.    

Τονίζεται πως ένα μηχάνημα οπτικής τομογραφίας συνοχής δεν χρησιμοποιεί ‘επικίνδυνη’ ακτινοβολία. Η εφαρμογή του ακόμα και ανά τακτά χρονικά διαστήματα κρίνεται απολύτως ασφαλής.