Ηλεκτροφυσιολογίας της Όρασης σε Παιδιά

Η Παιδιατρική Ηλεκτροφυσιολογία της Όρασης είναι ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο κεφάλαιο μιας και αφορά τα παιδιά. Στην πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα πολύτιμη, αφού μας παρέχει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για το οπτικό σύστημα ενός παιδιού τις οποίες δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καταγεγραμμένες με κανένα άλλο τρόπο.