Φωτοπηξία laser

Τι είναι;

Τι ακριβώς είναι η θεραπεία με φωτοπηξία laser (photocoagulation);

Η τεχνική της φωτοπηξίας με laser (photocoagulation laser) με μια θεραπευτική τεχνική που εφαρμόζεται σε περιστατικά με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (ασθενείς με διαβήτη) ή οίδημα ωχράς κηλίδας.

Τις περισσότερες φορές, πριν εφαρμοστεί η μέθοδος της φωτοπηξίας με laser, πραγματοποιείται μια σειρά από διαγνωστικές εξετάσεις (φλουοροαγγειογραφία και φασματική οπτική τομογραφία συνοχής OCT).

Με την φωτοπηξία ακτίνες υψηλής έντασης βοηθούν στην απόφραξη των μη φυσιολογικών, παθολογικών νεοαγγείων του αμφιβληστροειδούς χιτώνα και στον περιορισμό ανάπτυξής τους. Το laser αναπτύσσει θερμότητα κι έτσι τα νεοαγγεία καίγονται / καταστρέφονται.

Ενδείξεις

Οι κυριότερες ενδείξεις για φωτοπηξία laser είναι:

Τύποι φωτοπηξίας

Υπάρχουν δύο τύποι θεραπείας φωτοπηξίας με laser:

Λαμβάνοντας υπόψη το μήκος κύματος της εφαρμοζόμενης δέσμης ακτινοβολίας διακρίνουμε τα laser στις παρακάτω κατηγορίες:

  • green (532nm)
  • yellow (577nm)
  • infrared diode (810nm)