Φωτοπηξία laser

Τι είναι;

Τι ακριβώς είναι η θεραπεία με φωτοπηξία laser (photocoagulation);

Η τεχνική της φωτοπηξίας με laser (photocoagulation laser) με μια θεραπευτική τεχνική που εφαρμόζεται σε περιστατικά με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (ασθενείς με διαβήτη) ή οίδημα ωχράς κηλίδας.

https://www.youtube.com/watch?v=YW3pbox_rXA&w=600&h=420

Τις περισσότερες φορές, πριν εφαρμοστεί η μέθοδος της φωτοπηξίας με laser, πραγματοποιείται μια σειρά από διαγνωστικές εξετάσεις (φλουοροαγγειογραφία και φασματική οπτική τομογραφία συνοχής OCT).

photocoagulation1   photocoagulation2

Με την φωτοπηξία ακτίνες υψηλής έντασης βοηθούν στην απόφραξη των μη φυσιολογικών, παθολογικών νεοαγγείων του αμφιβληστροειδούς χιτώνα και στον περιορισμό ανάπτυξής τους. Το laser αναπτύσσει θερμότητα κι έτσι τα νεοαγγεία καίγονται / καταστρέφονται.

Ενδείξεις

Οι κυριότερες ενδείξεις για φωτοπηξία laser είναι:

photocoagulation3   photocoagulation4

https://www.youtube.com/watch?v=QdnnwVeB2yk&w=600&h=420

Τύποι φωτοπηξίας

Υπάρχουν δύο τύποι θεραπείας φωτοπηξίας με laser:

photocoagulation5   photocoagulation6

Λαμβάνοντας υπόψη το μήκος κύματος της εφαρμοζόμενης δέσμης ακτινοβολίας διακρίνουμε τα laser στις παρακάτω κατηγορίες:

  • green (532nm)
  • yellow (577nm)
  • infrared diode (810nm)