Φωτοδυναμική θεραπεία PDT

Τι είναι;

Τι ακριβώς είναι η φωτοδυναμική θεραπέια (PDT);

H φωτοδυναμική θεραπεία (PDT – photodynamic therapy) είναι μια τεχνική αντιμετώπισης (εφαρμογή laser) της ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας (η νόσος που επηρεάζει την κεντρική όραση και καθημερινές δραστηριότητες όπως διάβασμα και οδήγηση). Επίσης επιλέγεται σε περιστατικά κεντρικής ορώδους χοριοαμφιβληστροειδοπάθειας και υγρής ωχροπάθειας (π.χ. πολυποειδική χοριοειδοπάθεια). Μπορεί να συνδυαστεί με anti-VEGF φαρμακοθεραπεία (ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις – ενέσεις).

Διαδικασία

Τι ακριβώς συμβαίνει με την φωτοδυναμική θεραπεία;

Στη φωτοδυναμική θεραπεία, ένα φωτοενεργοποιούμενο φάρμακο (φωτοευαίσθητη χρωστική: βερτεπορφυρίνη, Visudine) εγχύεται στο αίμα και ‘ταξιδεύει’ στα μη φυσιολογικά αγγεία του οφθαλμού. Στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός μη θερμικού, εκλεκτικού laser ενεργοποιείται το φάρμακο στον οφθαλμό (εκλεκτική φωτοθρόμβωση στα παθολογικά αγγεία) υποβοηθώντας έτσι τη μείωση κινδύνου για περαιτέρω απώλεια όρασης.

Η διαδικασία διαρκεί περίπου 30 λεπτά μαζί με την προετοιμασία του οφθαλμού (μυδρίαση της κόρης – διαστολή). H εφαρμογή του laser πραγματοποιείται με αυστηρά προκαθορισμένες και εξατομικευμένες παραμέτρους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.