Σκιασκοπία

Τι είναι;

Τι ακριβώς είναι η σκιασκοπία;

Η σκιασκοπία είναι μια οφθαλμολογική εξέταση που αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο καθορισμού του διαθλαστικού προβλήματος ενός παιδιού ή γενικότερα ενός νεαρού ατόμου. Είναι γνωστό ότι τα παιδιά και τα νεαρά άτομα έχουν μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα με αποτέλεσμα να μην είναι ασφαλής η χορήγηση γυαλιών αν προηγουμένως δεν την καταργήσουμε, ώστε το μάτι να είναι ανίκανο να προσαρμόσει και έτσι να ξεγελάσει τον εξεταστή.

Επιπλέον, ένα παιδί δεν θεωρείται κατά κανόνα αξιόπιστο ώστε να συγκρίνει ανάμεσα στα γυαλιά που του δοκιμάζει ο οφθαλμίατρος και να τον κατευθύνει στην τελική επιλογή. Με άλλα λόγια η σκιασκοπία έχει σαν στόχο να καθοριστεί επακριβώς το διαθλαστικό πρόβλημα (διαθλαστικές ανωμαλίες) σε όσο το δυνατόν αντικειμενικότερο βαθμό, έτσι ώστε τα γυαλιά που θα δοθούν να μην είναι λανθασμένα και δημιουργήσουν άλλα προβλήματα στον ασθενή.

Διαδικασία

Ποια είναι η διαδικασία στην εξέταση της σκιασκοπίας;

Η εξέταση πραγματοποιείται τοποθετώντας και στα δυο μάτια, την ημέρα της εξετάσεως και για ορισμένο χρονικό διάστημα, ειδικές σταγόνες. Με τις σταγόνες αυτές μεγαλώνουν οι κόρες των ματιών και καταργείται πρόσκαιρα η ικανότητα προσαρμογής. Η εξέταση γίνεται με ένα ειδικό όργανο που λέγεται σκιασκόπιο. Αυτό προβάλλει σκιές μέσα στο μάτι τις οποίες εξουδετερώνει ο γιατρός τοποθετώντας, μπροστά στο μάτι, κατάλληλους φακούς. Oι φακοί που απαιτούνται γι αυτό το σκοπό είναι και οι φακοί που πρέπει να συνταγογραφηθούν.

Η σκιασκοπία ως εξέταση, εκτός από απαραίτητη σε συγκεκριμένα περιστατικά, είναι και παντελώς ακίνδυνη – ανώδυνη. Βεβαίως, μετά την εφαρμογή των σταγόνων, ο νεαρός ασθενής είναι δυνατόν να διαμαρτυρηθεί για θολή όραση. Αυτό όμως το πρόβλημα παρέρχεται από μόνο του μέσα σε λίγες ώρες.