Τραμπεκουλοπλαστική SLT

Γλαύκωμα

Γλαύκωμα: Γιατί είναι σημαντική η μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης;

Το υδατοειδές υγρό του ματιού παράγεται και παροχετεύεται συνεχώς, με στόχο να διατηρείται σε ισορροπία, για την υγεία του κερατοειδή και του φακού του οφθαλμού. Εάν λοιπόν η αποχέτευση αυτή μειωθεί, η ενδοφθάλμια πίεση αυξάνεται και τότε υπάρχει ο κίνδυνος της εμφάνισης γλαυκώματος (η αλλοίωση στο οπτικό νεύρο και οπτικό πεδίο που απειλούν την όραση). Μια νέα θεραπεία laser για το γλαύκωμα είναι το SLT (Selective Laser Trabeculoplasty – Επιλεκτική Laser Τραμπεκουλοπλαστική).

Τι είναι το SLT;

Τι ακριβώς είναι το SLT;

Το SLT προέρχεται από τα αρχικά Selective Laser Trabeculoplasty (Επιλεκτική Laser Τραμπεκουλοπλαστική). Είναι μια αποτελεσματική διαδικασία laser η οποία μειώνει την ενδοφθάλμια πίεση που σχετίζεται με την πάθηση του γλαυκώματος. Ο χρόνος της θεραπείας συνήθως δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά. Το SLT είναι μη θερμικό και μη επεμβατικό laser που επιτρέπει στη διαδικασία να επαναληφθεί, εφόσον κρίνεται σκόπιμο (έχει δηλαδή αποτέλεσμα).

Πως λειτουργεί;

Πως λειτουργεί η τεχνολογία SLT:

Το SLT laser χρησιμοποιεί βολές φωτός χαμηλής ενέργειας που έχουν στόχο τη μελανίνη ή την χρωστική που βρίσκονται σε ειδικά κύτταρα στο πάσχων μάτι. Σαν αντίδραση, οι μηχανισμοί επούλωσης του σώματος ξαναδημιουργούν αυτά τα κύτταρα. Η συγκεκριμένη διαδικασία ουσιαστικά βελτιώνει τον μηχανισμό αποχέτευσης του οφθαλμού με αποτέλεσμα να μειώνεται η ενδοφθάλμια πίεση. Το SLT μειώνει την ενδοφθάλμια πίεση κατά μέσο όρο 25-30% στο 75-85% των ασθενών που υποβάλλονται στην θεραπεία. Εάν το SLδεν έχει αποτέλεσμα, τότε άλλες μορφές θεραπείας όπως φαρμακευτική ή χειρουργική αγωγή ίσως να είναι πιο αποτελεσματικές.

Διαδικασία

Πώς πραγματοποιείται η επέμβαση με το SLT laser;

Πριν από την επέμβαση ενσταλλάσσονται αναισθητικές σταγόνες. Κατόπιν εφαρμόζεται το laser μέσα από ένα ειδικό σύστημα παρατήρησης. Η επέμβαση διαρκεί μερικά λεπτά. Μετά την επέμβαση, συνήθως δεν απαιτείται ειδική θεραπευτική αγωγή. Περίπου μετά από 3 μέρες η ενδοφθάλμια πίεση ελαττώνεται σημαντικά (20-30% σε ένα ποσοστό που αγγίζει το 75-80% των ασθενών στους οποίους εφαρμόζεται). Βέβαια θα πρέπει ο ασθενής να συνεχίσει την τακτική παρακολούθηση από το γιατρό του.

Συχνές ερωτήσεις

Ποιος θεωρείται κατάλληλος για SLT;

Άτομα:

  • με οφθαλμική υπερτονία, γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας, ψευδοαποφωλιδοτικό ή χρωστικό γλαύκωμα αλλεργια στα αντιγλαυκωματικά φάρμακα
  • που επιθυμούν να διακόψουν/ ελαττώσουν τα αντιγλαυκωματικά κολλύρια
  • που δεν διαπίστωσαν αποτελέσματα με την θεραπεία ALT laser (Argon Laser Trabeculoplasty)

Είναι η εφαρμογή του συγκεκριμένου Laser επώδυνη;

Είναι εντελώς ανώδυνη και δεν εμπεριέχει επί μέρους κινδύνους για το μάτι.

Πόσο συχνά μπορεί να επαναλαμβάνεται η εφαρμογή;

Η μέθοδος SLT είναι μια ήπια και καθόλου καταστροφική επέμβαση με συνέπεια τη δυνατότητα συχνών, αν τούτο απαιτείται, επαναλήψεων. Αυτό συμβαίνει σε αντίθεση με τις προηγούμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις με Argon Laser (ALT) όπου εκεί επισυμβαίνει σημαντική κακοποίηση και ούλωση της περιοχής.

Τι θα συμβεί αν αποτύχει η SLT στην περίπτωσή μου;

Αυτό δεν επηρεάζει την αντίδραση του οφθαλμού στη συνέχιση της φαρμακευτικής θεραπείας ή σε μια ενδεχόμενη εγχείρηση.

Ποιες άλλες εναλλακτικές προτάσεις, εκτός της SLT έχω ως γλαυκωματικός ασθενής;

  • φαρμακευτική αντιμετώπιση
  • χειρουργική αντιμετώπιση
  • τραμπεκουλοπλαστική με Argon Laser

Όλες οι προαναφερόμενες μέθοδοι έχουν συγκεκριμένα μειονεκτήματα τα οποία μπορείτε να συζητήσετε εκτενώς με τον οφθαλμίατρό σας. Αντιθέτως, η νέα μέθοδος (SLT) στερείται πρακτικά μειονεκτημάτων ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας.