Στραβισμού

Ο στραβιμός χαρακτηρίζεται από αδυναμία των ματιών να διατηρούνται παράλληλα μεταξύ τους (ίσια) και να εστιάζουν στον ίδιο στόχο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι στραβισμού. Προκαλούν πονοκεφάλους, θόλωση της όρασης, καθώς και διαταρραχή της οπτικής αντίληψης του χώρου. Τα άτομα με στραβισμό μπορεί να εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες, αδεξιότητες σε εξωσχολικές δραστηριότητες κ.ά.

Στο Ophthalmica για το παιδί αντιμετωπίζονται όλοι οι τύποι στραβισμού, νυσταγμού και διαρραχών της διόφθαλμης όρασης, τόσο κλινικά όσο και χειρουργικά, όπου αυτό απαιτείται.