Τραμπεκουλεκτομή - Ένα «By Pass» Απορροής του Υδατοειδούς Υγρού

Τι ακριβώς είναι η τραμπεκουλεκτομή;

H τραμπεκουλεκτομή αποτελεί μια χειρουργική επιλογή για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος, μια οφθαλμική νόσος που αν αφεθεί ανεξέλεγκτη χωρίς αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια της όρασης ή ολική τύφλωση.

Όταν άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως η χρήση αντιγλαυκωματικών σταγόνων ή τεχνικές laser γλαυκώματος δεν επαρκούν, τότε το χειρουργείο είναι μονόδρομος για τον έλεγχο της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η τραμπεκουλεκτομή είναι η πιο διαδεδομένη χειρουργική μέθοδος.

Στην τραμπεκουλεκτομή κατασκευάζουμε μικροχειρουργικά μια τεχνητή, εναλλακτική οδό (by pass διαδρομή) παροχέτευσης και απορροής του υδατοειδούς υγρού του οφθαλμού, από τον πρόσθιο θάλαμο προς την εξωτερική επιφάνεια του σκληρού (λευκού) χιτώνα (δημιουργείται μια φυσαλίδα διήθησης). Η επέμβαση γίνεται υπό τοπική αναισθησία και απαιτεί επιδέξιες χειρουργικές κινήσεις.

Βασικός στόχος μιας τραμπεκουλεκτομής είναι το άνοιγμα παροχέτευσης να παραμείνει ανοιχτό. Στην περίπτωση που αυτή η εναλλακτική οδός στενέψει ξανά, μπορεί να χρειαστεί επανεπέμβαση.

Ποια είναι τα πραγματικά οφέλη από μια χειρουργική επέμβαση τραμπεκουλεκτομής;

Ξεκάθαρα ο στόχος μιας χειρουργικής επέμβασης τραμπεκουλεκτομής είναι να μειώσει τα επίπεδα ενδοφθάλμιας πίεσης σε ένα μάτι με γλαύκωμα.

Αν έχει σημειωθεί ήδη απώλεια όρασης εξαιτίας του γλαυκώματος, μια τραμπεκουλεκτομή δεν μπορεί να την επαναφέρει ή αποκαταστήσει τη χαμένη όραση (μη αναστρέψιμη κατάσταση), ωστόσο μπορεί να διατηρήσει τα προϋπάρχοντα επίπεδα όρασης, χωρίς επιπλέον επιδείνωση.

Μετεγχειρητικά οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε τραμπεκουλεκτομή χρειάζονται στενή παρακολούθηση από τον οφθαλμίατρο.

Ποια θα είναι η εμφάνιση του οφθαλμού μετά την επέμβαση τραμπεκουλεκτομής;

Αμέσως μετά την επέμβαση, ο οφθαλμός θα είναι κόκκινος και μπορεί να υπάρχει οίδημα της γύρω περιοχής. Αναμένεται και μια μικρή πτώση του βλεφάρου, η οποία όμως υποχωρεί σταδιακά. Τις περισσότερες φορές η φυσαλίδα παροχέτευσης, μετά το χειρουργείο, φυσιολογικά δεν είναι ορατή διά γυμνού οφθαλμού.

Δραστηριότητα μετά την τραμπεκουλεκτομή

Είναι σημαντικό να αποφευχθεί η έντονη δραστηριότητα κατά την πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο. Επιτρέπεται να βλέπετε τηλεόραση, να δουλεύετε σε υπολογιστή και να διαβάζετε, καθώς αυτές οι ενέργειες δεν επηρεάζουν τον χειρουργημένο οφθαλμό.

Ο χρόνος αποχής από την εργασία είναι συνδεδεμένος με έναν αριθμό παραγόντων όπως η φύση της εργασίας, η κατάσταση της όρασης του άλλου οφθαλμού και τα επίπεδα ενδοφθάλμιας πίεσης στον οφθαλμό που χειρουργήθηκε.

Εκτός από την τραμπεκουλεκτομή, ποιες άλλες χειρουργικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται σήμερα για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος;

Στις μέρες μας, εκτός από τη χειρουργική επέμβαση τραμπεκουλεκτομής κάποιες άλλες πετυχημένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος είναι:

  • ένθεση – εμφύτευση τεχνητών βαλβιδικών μηχανισμών (βαλβίδες γλαυκώματος)
  •  τοποθέτηση οφθαλμικού stent
  • καναλοπλαστική
  • εν τω βάθει σκληρεκτομή
  • βισκοκαναλοστομία