Οπτική περιμετρία (οπτικά πεδία)

Οπτικά πεδία

Τι ακριβώς είναι η εξέταση των οπτικών πεδίων;

Η εξέταση της οπτικής περιμετρίας (οπτικά πεδία – visual fields), αναμφισβήτητα είναι η πλέον διαδεδομένη εξέταση της λειτουργικότητας του οπτικού νεύρου. Η τεχνολογία βασίζεται στην αναγνώριση ενός αριθμού φωτεινών ερεθισμάτων ποικίλων διαστάσεων, τα οποία προβάλλονται κατάλληλα από το διαγνωστικό σύστημα. Η εξέταση των οπτικών πεδίων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος, αλλά και στη διερεύνηση νευρολογικών παθήσεων.

Η όλη διαδικασία είναι εντελώς ανώδυνη και διαρκεί περίπου 10 λεπτά. Δεν απαιτεί προετοιμασία του ασθενούς (π.χ. σταγόνες). Η εξέταση στην πραγματικότητα μελετά όχι την κεντρική όραση (δηλαδή πόσο καλά βλέπουμε) αλλά την περιφερική όραση (δηλαδή πόσο καλά αντιλαμβανόμαστε τον περιβάλλοντα χώρο).

Διαδικασία

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση των οπτικών πεδίων;

Η εξέταση της οπτικής περιμετρίας πραγματοποιείται σε ένα σχετικό σκοτεινό δωμάτιο, ξεχωριστά για τον κάθε οφθαλμό. Το κεφάλι του ασθενούς τοποθετείται σε ένα μηχάνημα με ένα μεγάλο άσπρο θόλο. Ο ασθενής κρατάει στο χέρι του ένα ειδικό κουμπί (joystick) το οποίο πατά κάθε φορά που στο θόλο του μηχανήματος παρουσιάζεται φωτεινός στόχος (ενώ στιάζει σε συγκεκριμένο φωτεινό στόχο που ευρίσκεται ακριβώς απέναντί του).

Ο εξεταζόμενος πρέπει να μην κινεί τον εξεταζόμενο οφθαλμό (να μην ψάχνει και να πατά το κουμπί μόνο όταν βλέπει το φως στο περιφερικό οπτικό του πεδίο), διαφορετικά επηρρεάζεται η αξιοπιστία της εξέτασης. Τα φωτάκια μπορεί να είναι δυνατά ή αδύναμα, σε διάφορα σημεία του χώρου και μερικά από αυτά ελέγχουν εάν είστε συγκεντρωμένοι. Το αποτέλεσμα βοηθά τον οφθαλμίατρο στη διάγνωση και παρακολούθηση της πάθησής σας.