Καψουλοτομή yag laser

Κρυσταλλοειδής φακός και κάψουλα

O φυσικός φακός του οφθαλμού, στην πραγματικότητα είναι τοποθετημένος μέσα σε έναν ελαστικό σάκο (σαν κάψουλα) για να διατηρείται στην κατάλληλη θέση. Σε μια επέμβαση καταρράκτη, ο οφθαλμίατρος χειρουργός, με την βοήθεια μια μικροσκοπικής τομής, ανοίγει στο πρόσθιο μέρος αυτής της κάψουλας, αφαιρεί το φυσικό (θολό εξαιτίας του καταρράκτη) φακό του ματιού και έπειτα τοποθετεί έναν ειδικό ενδοφακό (IOL). Ο ρόλος της κάψουλας είναι να προστατεύει τον ενδοφθάλμιο φακό στο πίσω μέρος του οφθαλμού.

Ψευδοκαταρράκτης

Υπάρχει πιθανότητα να περάσουν μήνες ή ακόμα και χρόνια μετά την επέμβαση του καταρράκτη και η όραση να ξαναχαρακτηριστεί θολή. Το φαινόμενο παρατηρείται διότι το οπίσθιο περιφάκιο (κάψουλα), ίσως να παράγει θολά κύτταρα που συνήθως προκαλούν και θολερότητα στην όραση. Η θόλωση του οπισθίου περιφακίου είναι μια συνηθισμένη κατάσταση και δεν θεωρείται επιπλοκή (ψευδοκαταρράκτης ή δευτερογενής καταρράκτης).

Αντιμετωπίζεται με θεραπεία Yag Laser (σχάση οπισθίου περιφακίου – καψουλοτομή) που διαρκεί κάποια ελάχιστα λεπτά, είναι εντελώς ανώδυνη με μηδαμινό ενδεχόμενο επιπλοκής.

Σχάση οπισθίου περιφακίου με yag laser

Στον οφθαλμό που θα υποβληθεί σε καψουλοτομή με Yag Laser ενσταλλάσσονται σταγόνες μυδρίασης για την πραγματοποίηση διαστολής της κόρης. Έπειτα, με την βοήθεια ενός θεραπευτικού συστήματος laser, που ονομάζεται Yag Laser, ο οφθαλμίατρος θα δημιουργήσει μια μικρή οπή (διάνοιξη) στο κέντρο της θολής κάψουλας (περιφάκιο).

Η αποκατάσταση της όρασης σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι άμεση, ενώ κάποιοι ασθενείς παρατηρούν σταδιακή βελτίωση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι μπορούν να επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες.