Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο XVII RSO Congress 2018

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο XVII Romanian Society of Ophthalmology Congress 2018 
03 – 06 Οκτωβρίου 2018 
Σινάια 
Ρουμανία 
International Conference Centre ‘Casino’ and ‘New Montana’ Hotel Congress Centre

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο XVII Romanian Society of Ophthalmology Congress 2018:

Τετάρτη 03 Οκτωβρίου 2018

18.30 – 19.30 Evening interactive symposium, organised by BK MEDICAL Company – Τheme: News in cornea pathology and surgery

MODERATOR: Daniela Felicia Selaru, MD. (Bucharest)
CHAIRMAN: Prof. Harminder Dua, MD. (Nottingham, England

1. DUA’S LAYER
2. PERSISTENT CORNEAL EPITHELIAL DEFECTS AND MELTS
3. CORNEAL INFECTIONS

PANELISTS: Prof. Miltos Balidis, MD. (Thessaloniki, Greece), Boris Kocev (Sofia, Bulgary)

Πέμπτη 04 Οκτωβρίου 2018 

15.00 – 18.00 CORNEA – free papers

CHAIRMΕN: Prof. Jesper Hjortdal, MD. (Aarhus, Denmark), Prof. Miltos Balidis, MD. (Thessaloniki, Greece), Prof. Catalina Corbu, MD. (Bucharest), Prof. Ahmed El-Massry, MD. (Alexandria, Egypt), Ozana Moraru, MD. (Bucharest)

15.20 – 15.40 BIOENGINEERED CORNEA FOR LAMELLAR KERATOPLASTY. EARLY WORLDWIDE EXPERIENCE
M. Balidis (Thessaloniki, Greece)

17.00 – 17.08 FAMILIAL KERATOCONUS
A. Rasoglou, S. Koronis, M. Cvetanovic, M. Balidis (Thessaloniki, Greece)

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: RSO

http://www.oftalmologiaromana.ro/