Ο Μίλτος Μπαλίδης MD, PhD, FEBOphth, ICOphth στο University Diploma Keratoconus

Ο Μίλτος Μπαλίδης MD, PhD, FEBOphth, ICOphth, ειδικός στη χειρουργική κερατοειδούς και προσθίων ημιμορίων, στο University Diploma Keratoconus
29 Φεβρουαρίου 2024 έως 02 Μαρτίου 2024

Module 2:
Contact Lens Fitting and Corneal Cross-linking
T. Alboussaidi, L. Raiss, H. Lamari, F. Hafezi, C. Mazzotta, M. Balidis, B. Allali

Σε συνεργασία με την  International Keratoconus Society.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source:

www.internationalkeratoconusdiploma.com