Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 1ο Virtual HSIOIRS Congress | 34ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 1ο Virtual HSIOIRS Congress
34ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
07 – 10 Ιουλίου 2020
Live Streaming

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 1ο Virtual HSIOIRS Congress:

Τρίτη 07 Ιουλίου 2020

Channel 1

17:20 – 17:30 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμός προέδρου
Μ. Μπαλίδης

18:00 – 20:30 Στρογγυλό Τραπέζι – Cataract Nightmares
Zonular Dialysis
Μ. Μπαλίδης

Τετάρτη 08 Ιουλίου 2020

Channel 1

17:30 – 20:00 Στρογγυλό Τραπέζι – Refractive Surgery: Friend or foe. How to deal with complications
Difficult to handle
Μ. Μπαλίδης

Channel 2

17:30 – 19:30 Καταρράκτης από το Α στο Ω – Part 1
A. Βακάλης

Πέμπτη 09 Ιουλίου 2020

Channel 1

17:30 – 19:30 Round Table – Keratoconus
Organized by the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)
Host Chairperson:
M. Balidis

Channel 2

17:30 – 19:00 Διαθλαστική Χειρουργική από το Α στο Ω – Part 2
Διαθλαστική στον φακό: Επιλογή ασθενών: πότε επεμβαίνουμε – χειρουργική τεχνική
Δ. Σακελλάρης
Πρεσβυωπία
Ζ. Ζαχαριάδης

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

Channel 1

17:30 – 19:30 Near Live Surgery
IOL exchange with Carlevale IOL
M. Μπαλίδης

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: HSIOIRS

www.hsioirs.org