Χρυσάνθη Μπασδεκίδου MD, FEBOphth - Effect of Covid-19 related lock-down strategy on ophthalmic practice and patient care

H παρουσίαση της οφθαλμίατρου χειρουργού κ. Χρυσάνθης Μπασδεκίδου MD, FEBOphth στο e-Conference: Post Lockdown Training Course in Ophthalmology με τίτλο: Effect of Covid-19 related lock-down strategy on ophthalmic practice and patient care
Τετάρτη 01 Ιουλίου 2020
18:00 – 20:30
Live Streaming