Διαθλαστική Χειρουργική: Οι τελευταίες εξελίξεις

Ο οφθαλμίατρος χειρουργός κ. Μπαλίδης Μ. μας μιλά για τις τελευταίες εξελίξεις της Διαθλαστικής Χειρουργικής.

Δείτε το video: