Σταυρένια Κουκουλά MD: Ο ρόλος της Ηλεκτροφυσιολογίας της όρασης στην καθημερινή κλινική πράξη

Η οφθαλμίατρος χειρουργός Σταυρένια Κουκουλά MD μας εξηγεί την πρακτική αξία της Ηλεκτροφυσιολογίας της όρασης στην καθημερινή κλινική πράξη. Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα ασθενών για το πότε οι εξετάσεις ηλεκτροφυσιολογίας του οφθαλμού κρίνονται απαραίτητες, εάν είναι επώδυνες και ποιες πρέπει να είναι οι προδιαγραφές για τη διεκπεραίωσή των τεστς.