Σταυρένια Κουκουλά MD - Ο ρόλος της Ηλεκτροφυσιολογίας στις κληρονομούμενες ωχροπάθειες

Ομιλία της οφθαλμίατρου χειρουργού Σταυρένιας Κουκουλά MD με θέμα "Ο ρόλος της Ηλεκτροφυσιολογίας στις κληρονομούμενες ωχροπάθειες" στο 51o Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 31 Μαΐου έως 02 Ιουνίου 2018, Θεσσαλονίκη, Makedonia Palace Hotel