Η Σταυρένια Κουκουλά MD, PhD στη Διαδικτυακή Συνάντηση Διαλόγου «Mind’s Eye Meet Up - Τέχνη και Συμπερίληψη ατόμων με οπτική αναπηρία: Πρακτικές και προτάσεις για εφαρμογή»

Η οφθαλμίατρος χειρουργός Σταυρένια Κουκουλά MD, PhD, εξειδικευμένη στην ηλεκτροφυσιολογία της όρασης και στα κληρονομούμενα νοσήματα του αμφιβληστροειδή, στη Διαδικτυακή Συνάντηση Διαλόγου «Mind’s Eye Meet Up – Τέχνη και Συμπερίληψη ατόμων με οπτική αναπηρία: Πρακτικές και προτάσεις για εφαρμογή», Σάββατο 16 Μαΐου 2020, 11:00 – 13:00.

Θέμα: Όραση – Οπτική – Αντίληψη

Δείτε το video:

Source: Mind’s eye