Προεγχειρητικός Έλεγχος και Επιλογή Διαθλαστικής Τεχνικής

Ο οφθαλμίατρος χειρουργός κ. Ζαχαριάδης Ζ. μας μιλά για την σημασία του προεγχειρητικού ελέγχου στην καταλληλότητα υποψηφίου για διαθλαστική επέμβαση με laser και την επιλογή μεθόδου.

Δείτε το video: