Δηλώσεις Κυριακής Σκοπελίτη για το νέο, επαναστατικό βοήθημα χαμηλής όρασης eSight

Η οπτομέτρης με εξειδίκευση στη χαμηλή όραση Κυριακή Σκοπελίτη μας μιλάει για το νέο, επαναστατικό ηλεκτρονικό βοήθημα eSight, το οποίο αποτελεί σήμερα ότι πιο καινοτόμο στον τομέα των βοηθημάτων χαμηλής όρασης. 

Δηλώσεις από την 2η Ημερίδα Ηλεκτροφυσιολογίας, Οφθαλμογενετικής και Χαμηλής Όρασης, Σάββατο 05 Μαΐου 2018.