Πάρης Τρανός PhD, FRCS - Ενδοφθάλμιες φλεγμονές: Οδηγός επιβίωσης

Η παρουσίαση του οφθαλμίατρου χειρουργού κ. Πάρη Τρανού FRCS, ειδικού στη Χειρουργική Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς, Ωχράς κηλίδας & Ενδοφθάλμιων φλεγμονών στο μάθημα της Οφθαλμολογικής Κλινικής ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς την Παρ 29 Μαΐου 2020 με θέμα Ενδοφθάλμιες φλεγμονές: Οδηγός επιβίωσης

Δείτε το video:

Συντονιστής: Εμμανουήλ Μαυρικάκης