Τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση σε χειρουργική επέμβαση οπίσθιας υαλοειδεκτομής (βιτρεκτομής)

Δοκιμάσαμε το σύστημα τρισδιάστατης απεικόνισης βυθού οφθαλμού Alcon NGenuity σε χειρουργική επέμβαση οπίσθιας υαλοειδεκτομής (βιτρεκτομής) για αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Ο χειρουργός παρακολουθεί την πορεία της επέμβασης σε μια τρισδιάστατη οθόνη κι όχι μέσα από ένα χειρουργικό μικροσκόπιο, όπως συμβαίνει με τα συμβατικά συστήματα απεικόνισης. Την πορεία της επέμβασης παρακολουθεί ολόκληρη η χειρουργική μας ομάδα με 3D γυαλιά.