Δηλώσεις Μαριαλένας Ζυγοτέγου για το νέο, επαναστατικό βοήθημα χαμηλής όρασης eSight

Η οπτομέτρης Μαριαλένα Ζυγοτέγου απαντά στις πιο συχνές ερωτήσεις υποψηφίων για το νέο, επαναστατικό ηλεκτρονικό βοήθημα eSight, το οποίο αποτελεί σήμερα ότι πιο καινοτόμο στον τομέα των βοηθημάτων χαμηλής όρασης.