Το διαγνωστικό σύστημα οπτικής περιμετρίας Zeiss Humphrey Free Analyzer (HFA) 3 860 στο Ινστιτούτο Ophthalmica

Η επένδυση σε προηγμένο και τελευταίας γενιάς εξοπλισμό αποτελεί βασική προτεραιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνεται η αγορά του συστήματος οπτικής περιμετρίας Zeiss Humphrey Free Analyzer (HFA) 3 860.

Τα κυριότερα από τα πλεονεκτήματα του συστήματος Zeiss HFA3 860 είναι:

  • Ο χρόνος της διαγνωστικής εξέτασης οπτικής περιμετρίας (οπτικών πεδίων) μειώνεται δραστικά με το module ΝΕΟ SITA™ Faster
  • Παρέχει νέα, μικτή, καθοδηγούμενη ανάλυση εξέλιξης της εξέτασης (GPA™): ανάμειξη των SITA Standard, SITA Fast και SITA Faster
  • Προσφέρει μείωση του χρόνου ρυθμίσεων (set up) με έναν μόνο δοκιμαστικό φακό. Χρησιμοποιώντας υγρή πίεση, ο νέος υγρός δοκιμαστικός φακός (Liquid Trial Lens™) παρέχει άμεσα κάθε διαθλαστική διόρθωση του ασθενή με το πάτημα ενός κουμπιού
  • Τεράστια αξιοπιστία αποτελεσμάτων με το module RelEYE™
  • Αυτοματοποιημένος έλεγχος της θέσης του ματιού του ασθενή σε οποιαδήποτε σημείο της εξέτασης
  • Απλοποιημένη διαδικασία εξέτασης με τη λειτουργία SmartTouch™, ιδανικό ακόμα και για αρχάριους χρήστες
  • Δυνατότητα μεταφοράς παλαιών δεδομένων από τα προηγούμενα μοντέλα HFA II και HFA II-i

Οι εξελίξεις στο HFA3 860 της Zeiss είναι αληθινά εντυπωσιακές και το καθιστούν αντικειμενικά ως το πιο αξιόπιστο πρότυπο (gold standard) για την εξέταση οπτικής περιμετρίας (οπτικών πεδίων), ακόμα και για τις πιο κρίσιμες και υψηλού βαθμού δυσκολίας διαγνώσεις γλαυκώματος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το brochure του συστήματος Zeiss Humphrey Free Analyzer (HFA) 3 860 

Source: Zeiss

Copyrights by Carl Zeiss Meditec AG

https://www.zeiss.com/
https://www.zeiss.com/content/dam/Meditec/us/_campaigns/sita-faster/documents/hfa3.pdf