Ενημερωτικά video

LIVE διαθλαστική επέμβαση με excimer laser - Σμίλευση κερατοειδούς - VIDEO

LIVE διαθλαστική επέμβαση με excimer laser - Σμίλευση κερατοειδούς - VIDEO

Η εφαρμογή laser, για την διόρθωση των γνωστών σε όλους διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός και πρεσβυωπία), στηρίχθηκε στο γεγονός ότι η αλλαγή της κυρτότητας της πρόσθιας επιφάνειας (κερατοειδής) είναι...
Περισσότερα →
Τεχνική LASIK Xtra - 3 λεπτά για την ανάκτηση της στιβαρότητας του κερατοειδή

Τεχνική LASIK Xtra - 3 λεπτά για την ανάκτηση της στιβαρότητας του κερατοειδή

Σε μια τυπική επέμβαση LASIK, μετά την πραγματοποίηση της διαθλαστικής διόρθωσης με excimer laser, εφαρμόζεται κατάλληλα η διαμορφωμένη ριβοφλαβίνη της Avedro στο εκτιθέμενο στρώμα (residual stroma) και έπειτα επανατοποθετείται ο...
Περισσότερα →
Τεχνική TransPRK ή "no touch laser treatment"

Τεχνική TransPRK ή "no touch laser treatment"

Το χαρακτηριστικό που καθιστά την τεχνική TransPRK ξεχωριστή είναι το ότι η αφαίρεση του επιθηλίου πραγματοποιείται από ειδικό λογισμικό του excimer laser με μεγάλη ακρίβεια, δημιουργώντας ένα επιθηλιακό προφίλ λεπτότερο...
Περισσότερα →