Κουκουλά Σταυρένια, MD

Κουκουλά Σταυρένια, MD

Εξειδίκευση στην Ηλεκτροφυσιολογία της Όρασης και τις Γενετικές παθήσεις του Αμφιβληστροειδή
Εξειδικευθείσα στο Moorfields Eye Hospital
koukoula@ophthalmica.gr

Για να δείτε το βιογραφικό σε pdf μορφή πατήστε εδώ