Τεχνικές Presby-LASIK & Monovision

Πρεσβυωπία και laser

Πρεσβυωπία και laser:

Μετά την ηλικία των 40 ετών η ικανότητα της αυτόματης προσαρμογής του ματιού σε όλες τις αποστάσεις, μακρυνές και κοντινές, προοδευτικά ελαττώνεται. Αυτό, σύμφωνα με τις θεωρίες που επικρατούν, οφείλεται είτε στην προοδευτική απώλεια της ελαστικότητας του φακού του ματιού, ο οποίος χάνει την ικανότητα να αλλάζει καμπυλότητα και να εστιάζει στις κοντινές αποστάσεις, είτε στην προοδευτική ατροφία λόγω γήρανσης του μυ, στον οποίο στηρίζεται ο φακός (ακτινωτός μυς).

Η προσαρμογή της όρασής μας στις κοντινές αποστάσεις, σε αντίθεση με την μυωπία, την υπερμετρωπία και τον αστιγματισμό, που είναι καταστάσεις στατικές και οφείλονται στο σχήμα και το μέγεθος του κάθε ματιού, είναι μια δυναμική και συνεχώς μεταβαλλόμενη λειτουργία του οφθαλμού. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η θεραπεία της πρεσβυωπίας με excimer laser δεν είναι τόσο εύκολη όσο εκείνη της μυωπίας, της υπερμετρωπίας και του αστιγματισμού.

Μέθοδος Presy-LASIK

Τι ακριβώς είναι η τεχνική Presby-LASIK;

Η διαθλαστική τεχνική Presby-LASIK παρομοιάζεται σαν ένα πολυεστιακό laser (multifocal laser) και χρησιμοποιείται σε διαθλαστικούς ασθενείς που εκτός από την αντιμετώπιση των κοινών διαθλαστικών σφαλμάτων (μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμός), επιθυμούν να αντιμετωπίσουν και την πρεσβυωπία λόγω της γήρανσης. Η μέθοδος βασίζεται στις αρχές λειτουργίας των πολυεστιακών ενδοφακών (multifocal IOLs για κοντινή, ενδιάμεση και μακρινή όραση).

Στις περιπτώσεις υπερμετρωπικής πρεσβυωπίας (ειδικότερα με Z-LASIK και femtosecond laser) έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Το Presby-LASIK χαρίζει ικανοποιητική κοντινή όραση (με κάποιους ίσως περιορισμούς). Μεσήλικες ή ηλικιωμένοι είναι εφικτό να εξυπηρετηθούν σε ικανοποιητικό βαθμό. H τεχνική συνεχώς αναπτύσσεται και βασίζεται σε ειδικά νομογράμματα και αλγόριθμους που τηρούνται στις ρυθμίσεις και στον προγραμματισμό του excimer laser (ablation profile settings) πριν από την εκάστοτε θεραπεία.

Μέθοδος Monovision

Τι ακριβώς είναι η τεχνική Monovision;

Η τεχνική Monovision σε διαθλαστική επέμβαση με laser, εφαρμόζεται από τον διαθλαστικό χειρουργό όταν κάποιος υποψήφιος, εκτός από την διόρθωση της μακρινής όρασης χρειάζεται βοήθεια και στην κοντινή ακριβώς επειδή ξεκινάει η πρεσβυωπία (προοδευτική απώλεια της ελαστικότητας του φακού του ματιού, ο οποίος χάνει την ικανότητα να αλλάζει καμπυλότητα και να εστιάζει στις κοντινές αποστάσεις). Με την τεχνική Μonovision στόχος είναι το άτομο να χρησιμοποιεί ένα μάτι για να βλέπει μακριά και ένα για να βλέπει κοντά, δηλαδή ο ένας οφθαλμός διορθώνεται για την κοντινή όραση (near vision), ενώ το άλλο για την μακρινή (distant vision).

H τεχνική Monovision δεν συστήνεται για όλους τους διαθλαστικούς ασθενείς που έχουν να αντιμετωπίσουν την πρεσβυωπία, αφού αρκετοί είναι εκείνοι που δυσκολεύονται να συνηθίσουν στο να έχουν διαφορετική ικανότητα προσαρμογής σε κάθε μάτι. Κρίνεται σκόπιμο λοιπόν, πριν ένας υποψήφιος υποβληθεί σε Monovision με excimer laser, να δοκιμάσει με φακούς επαφής την διαθλαστική κατάσταση, προκειμένου να σιγουρευτεί ότι μετεγχειρητικά μπορεί να προσαρμοστεί. Η Monovision LASIK είναι μια έξυπνη λύση απαλλαγής από γυαλιά και φακούς επαφής για άτομα άνω των 45.