Αντιμετώπιση Ενδοφθαλμίτιδος

Η Θεραπεία της Ενδοφθαλμίτιδος

Η τοπική θεραπεία της ενδοφθαλμίδος περιλαμβάνει χορήγηση των καταλλήλων φαρμάκων ως οφθαλμολογικές σταγόνες αντιβιοτικών, κορτιζόνης και ατροπίνης, με περιβολβική χορήγηση αντιβιοτικών και δεξαμεθαζόνης και με ενδοϋαλοειδική έγχυση αντιβιοτικών.

1. Οφθαλμολογικές Σταγόνες (Κολλύρια)

Χορηγούνται κάθε μία ώρα εναλλάξ σταγόνες βανκομυκίνης και κεφταζιντίμης. Τα κολλύρια διατηρούνται στο ψυγείο.

Αντιμετώπιση Ενδοφθαλμίτιδος Αντιμετώπιση Ενδοφθαλμίτιδος Αντιμετώπιση Ενδοφθαλμίτιδος

-Σταγόνες Βανκομυκίνης (50mg/ml)

Παρασκευή:

Προσθέτουμε 10 ml NaCl 0.9% (χωρίς συντηρητικά) σε ένα φιαλίδιο Voncon ® 500 mg.

-Σταγόνες Κεφταζιντίμης (50 mg/ml)

Παρασκευή:

α. Προσθέτουμε 5 ml NaCl 0.9% (χωρίς συντηρητικά) σε ένα φιαλίδιο Solvetan ® 1000mg.
β. Παίρνουμε 1 ml από το διάλυμα που προκύπτει και το προσθέτουμε σε 3 ml NaCl 0.9%.
γ. Επιπλέον σταγόνες ατροπίνης 1% κάθε 12 ώρες και σταγόνες πρεδνιζολόνης 1% κάθε 4 ώρες.

2. Περιβολβική Χορήγηση με Ενεση

α. Βανκομυκίνη 25mg/0.5ml
β. Κεφταζιντίμη 100mg/0.5mg
γ. Δεξαμεθαζόνη 4mg/0.5ml

Αντιμετώπιση Ενδοφθαλμίτιδος Αντιμετώπιση Ενδοφθαλμίτιδος Αντιμετώπιση Ενδοφθαλμίτιδος

3. Ενδοϋαλοειδική Χορήγηση

-Βανκομυκίνη (δόση 1mg/0.1ml)

α. Σε ένα φιαλίδιο Voncon ® των 500mg προσθέτουμε 10 ml NaCl 0.9% (χωρίς συντηρητικά) για την παρασκευή του αρχικού διαλύματος.
β. Παίρνουμε 2 ml από το αρχικό διάλυμα σε μια σύριγγα και προσθέτουμε 8 ml NaCl 0.9%. Το τελικό διάλυμα βανκομυκίνης περιέχει 1mg σε κάθε 0.1 ml.

-Κεφταζιντίμη (δόση 2.25mg/0.1ml)

α. Σε ένα φιαλίδιο Solvetan ® των 1000mg προσθέτουμε 20 ml NaCl 0.9% (χωρίς συντηρητικά) για την παρασκευή του αρχικού διαλύματος.
β. Παίρνουμε 1 ml από το αρχικό διάλυμα σε μια σύριγγα και προσθέτουμε σε 1.2 ml NaCl 0.9%. Το τελικό διάλυμα κεφταζιντίμης περιέχει 2.25mg ανά 0.1 ml.

*Αυτός ο πίνακας όπως και οι πίνακες οφθαλμικών διαλυμάτων και κριτηρίων εμφανίσεως κερατοκώνου, δημοσιεύονται με την ευγενική συγκατάθεση του Μ.Μαγουλά τον οποίο θερμώς ευχαριστούμε.