Χρήσιμα Topics

Νομόγραμμα Τεχνικής Z-LASIK: Κριτήρια επιλογής διάστασης suction ring (procedure pack)

Νομόγραμμα Τεχνικής Z-LASIK: Κριτήρια επιλογής διάστασης suction ring (procedure pack)

Στην διαθλαστική τεχνική Z-LASIK λαμβάνουμε υπόψη το νομόγραμμα του συστήματος Ziemer Femtosecond Laser LDV που φαίνεται παρακάτω. Η διάσταση του suction ring που θα χρησιμοποιηθεί από τον ιατρό εξαρτάται από...
Περισσότερα →
Τεχνική Z-LASIK με femtosecond laser

Τεχνική Z-LASIK με femtosecond laser

Τι ακριβώς είναι η τεχνική Z-LASIK; H ομαλή μέθοδος αποκατάστασης της όρασης με το femtosecond laser LDV της Ziemer. Εάν ψάχνετε για μια ακριβή, ασφαλή και άνετη διαθλαστική επέμβαση με laser η Z-LASIK® είναι η καταλληλότερη επιλογή...
Περισσότερα →
Διαθλαστικές Φωτοαφαιρέσεις

Διαθλαστικές Φωτοαφαιρέσεις

Τοπογραφία Κερατοειδούς Η γραφική απόδοση της τοπογραφίας του κερατοειδούς αναπαριστά χρωματογραφικώς τα κερατομετρικά δεδομένα της πρόσθιας επιφανείας του κερατοειδούς (ουσιαστικώς των αλγοριθμικών δεδομένων των αντανακλάσεων του placido disc επί του...
Περισσότερα →
Διαθλαστικές Επεμβάσεις, Ιστορία, Τεχνολογία

Διαθλαστικές Επεμβάσεις, Ιστορία, Τεχνολογία

Διαθλαστική Χειρουργική Ιστορία Αναμφίβολα η ιστορία της Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΔΧ) παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στη μακρά της ιστορία, η μέθοδος της κερατοσμιλεύσεως απoτέλεσε μια ιδιαιτέρως πρωτοποριακή χειρουργική τεχνική, η οποία εφαρμόστηκε...
Περισσότερα →
Διαλύματα για Οφθαλμική Χρήση

Διαλύματα για Οφθαλμική Χρήση

Οδηγίες Παρασκευής Φαρμακευτικών Διαλυμάτων για Οφθαλμολογική ΧρήσηΗ μεθοδολογία παρασκευής των διαφόρων φαρμακευτικών διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται στην οφθαλμολογική πρακτική, είναι ταυτόσημη με αυτή της ιατρικής γενικότερα. Δηλαδή στην υπάρχουσα στο εμπόριο...
Περισσότερα →
Αντιμετώπιση Ενδοφθαλμίτιδος

Αντιμετώπιση Ενδοφθαλμίτιδος

Η Θεραπεία της ΕνδοφθαλμίτιδοςΗ τοπική θεραπεία της ενδοφθαλμίδος περιλαμβάνει χορήγηση των καταλλήλων φαρμάκων ως οφθαλμολογικές σταγόνες αντιβιοτικών, κορτιζόνης και ατροπίνης, με περιβολβική χορήγηση αντιβιοτικών και δεξαμεθαζόνης και με ενδοϋαλοειδική έγχυση...
Περισσότερα →