Έκτακτων & Επειγόντων Περιστατικών

Αντιμετωπίζονται απο ειδικούς γιατρούς όλα τα επείγοντα περιστατικά της οφθαλμολογίας, όπως τραύματα, εγκαύματα, οξέα γλαυκώματα, αποκολλήσεις του αμφιβληστροειδούς, ξένα σώματα κ.α.