Γλαυκώματος

Διενεργούνται όλες οι διαγνωστικές μέθοδοι που αφορούν στην οφθαλμική υπερτονία και το γλαύκωμα και αντιμετωπίζονται όλα τα γλαυκώματα (ανοιχτής & κλειστής γωνίας, πρωτοπαθή και δευτεροπαθή) με τις πλεον σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές (SLT, ALT, κλασσικές αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις με ή χωρίς αντιμεταβολίτες, βαλβίδες γλαυκώματος, DIODE Laser).

Ιριδοτομή laser

Ιριδοτομή laser

Τι ακριβώς είναι η ιριδοτομή με laser; Η ιριδοτομή είναι μια σύντομη και ανώδυνη επέμβαση με laser. Είναι πολύ ασφαλής και δεν απαιτεί νοσηλεία του ασθενούς. Η...
Περισσότερα →
Τραμπεκουλοπλαστική SLT

Τραμπεκουλοπλαστική SLT

Γλαύκωμα: Γιατί είναι σημαντική η μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης; Το υδατοειδές υγρό του ματιού παράγεται και παροχετεύεται συνεχώς, με στόχο να διατηρείται σε ισορροπία, για την υγεία του...
Περισσότερα →