Οπτομετρίας

Τμήμα Οπτομετρίας

Τμήμα Οπτομετρίας

Στο τμήμα οπτομετρίας αντιμετωπίζονται απαιτητικές περιπτώσεις διαταραχής της όρασης με εφαρμογή ασκήσεων, ειδικών γυαλιών και φακών επαφής και βοηθημάτων χαμηλής όρασης.Το τμήμα οπτομετρίας συνεργάζεται με όλα τα υπόλοιπα τμήματα του...
Περισσότερα →
Βοηθήματα χαμηλής όρασης

Βοηθήματα χαμηλής όρασης

Τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο 'χαμηλή όραση'; Γενικά σαν χαμηλή όραση προσδιορίζεται η όραση με οπτική οξύτητα κάτω από 2/10 (αισθητά μειωμένη κεντρική ή περιφερειακή όραση) και δεν...
Περισσότερα →