Διαθλαστικών Επεμβάσεων - Laser

Στο τμήμα διαθλαστικής χειρουργικής του Ινστιτούτου Ophthalmica εφαρμόζονται όλες οι τεχνικές διαθλαστικών επεμβάσεων με laser για την αντιμετώπιση μυωπίας, υπερμετρωπίας & αστιγματισμού. Ο τελευταίας γενιάς εξοπλισμός χαρίζει εξαιρετικά αποτελέσματα, ακόμα και στα πιο δύσκολα ή πολύπλοκα περιστατικά.

Φακικοί Ενδοφακοί EVO ICL | Διόρθωση μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού με υψηλής τεχνολογίας εμφυτεύματα

Φακικοί Ενδοφακοί EVO ICL | Διόρθωση μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού με υψηλής τεχνολογίας εμφυτεύματα

Ο EVO ICL είναι ένας προηγμένης τεχνολογίας φακικός ενδοφακός (ειδικό εμφύτευμα) που χρησιμοποιείται για τη διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας και του αστιγματισμού. Σχεδιασμένος για τη μέγιστη άνεση του ασθενή,...
Περισσότερα →
Excimer laser

Excimer laser

Ποιος ο ρόλος ενός excimer laser σε μια διαθλαστική επέμβαση; Η αλλαγή της καμπυλότητας του κερατοειδούς χιτώνα καθορίζει την διαθλαστική δύναμη του οφθαλμού. Ένα excimer laser στην...
Περισσότερα →
Femtosecond laser

Femtosecond laser

Τι ακριβώς είναι το femtosecond laser; Η ονομασία femtosecond laser προήλθε από τον αριθμό των παλμών ανά δευτερόλεπτο (pulse/sec) με τον οποίο δουλεύει ένα τέτοιο σύστημα (στην...
Περισσότερα →
Διαθλαστικές επεμβάσεις & τεχνικές

Διαθλαστικές επεμβάσεις & τεχνικές

Η έννοια της διάθλασης: Διάθλαση (refraction) καλείται το οπτικό εκείνο φαινόμενο κατά το οποίο πραγματοποιείται αλλαγή της διεύθυνσης της τροχιάς του φωτός (εκτροπή της ευθύγραμμης τροχιάς διάδοσης), όταν εκείνο περνά από...
Περισσότερα →
Διαθλαστικές επεμβάσεις με laser

Διαθλαστικές επεμβάσεις με laser

Τι είναι οι διαθλαστικές επεμβάσεις με laser; Αναμφίβολα, οι περισσότερο διαδεδομένες επεμβάσεις παγκοσμίως για την διόρθωση των γνωστών σε όλους διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) είναι...
Περισσότερα →
Κατάλληλοι υποψήφιοι για laser

Κατάλληλοι υποψήφιοι για laser

  Ποιοι θεωρούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για διαθλαστική επέμβαση με laser; Θεωρητικά κάθε άνθρωπος που παρουσιάζει διαθλαστικά σφάλματα (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό) και επιθυμεί να απαλλαγεί...
Περισσότερα →
Προεγχειρητικός έλεγχος

Προεγχειρητικός έλεγχος

Γιατί είναι απαραίτητος ο προεγχειρητικός έλεγχος πριν από διαθλαστική επέμβαση με laser; Η προεγχειρητική διαδικασία περιλαμβάνει σειρά μετρήσεων και εξετάσεων, ώστε να συνεκτιμηθούν παράγοντες όπως η σταθερότητα της...
Περισσότερα →
Τεχνικές Presby-LASIK & Monovision

Τεχνικές Presby-LASIK & Monovision

Πρεσβυωπία και laser: Μετά την ηλικία των 40 ετών η ικανότητα της αυτόματης προσαρμογής του ματιού σε όλες τις αποστάσεις, μακρυνές και κοντινές, προοδευτικά ελαττώνεται. Αυτό, σύμφωνα...
Περισσότερα →
Τεχνική LASIK

Τεχνική LASIK

Τι ακριβώς είναι η τεχνική traditional LASIK; Η μέθοδος βασίζεται στην δημιουργία κερατοειδικού κρημνού (corneal flap) που ανασηκώνεται πριν την εφαρμογή του excimer laser (η διόρθωση...
Περισσότερα →
Τεχνική PRK

Τεχνική PRK

Τι ακριβώς είναι η τεχνική PRK; Η τεχνική PRK (Photo Refractive Keratectomy - Φωτοδιαθλαστική Κερατεκτομή) στηρίζεται στην φωτοαποδόμηση των επιφανειακών στοιβάδων του κερατοειδούς έτσι ώστε να αλλάξει...
Περισσότερα →
Τεχνική PTK

Τεχνική PTK

Τι ακριβώς είναι η τεχνική PTK; Η μέθοδος PTK (Photo Therapeutic Keratectomy), γνωστή και σαν φωτοθεραπευτική κερατεκτομή, χρησιμοποιείται σε περιστατικά που απαιτείται καλυτέρευση διαφόρων επιφανειακών κερατοειδικών ανωμαλιών...
Περισσότερα →
Τεχνική Z-LASIK με femtosecond laser

Τεχνική Z-LASIK με femtosecond laser

Τι ακριβώς είναι η τεχνική Z-LASIK; H ομαλή μέθοδος αποκατάστασης της όρασης με το femtosecond laser LDV της Ziemer. Εάν ψάχνετε για μια ακριβή, ασφαλή και άνετη διαθλαστική επέμβαση με laser η Z-LASIK® είναι η καταλληλότερη επιλογή...
Περισσότερα →