Χειρουργικής Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς

Με τις πλεον σύγχρονες τεχνικές χειρουργούνται παθήσεις του οπισθίου ημιμορίου όπως αποκόλληση αμφιβλιστροειδούς, αιμορραγίες του υαλοειδούς, ενδοβόλβια ξένα σώματα.

Υαλοειδεκτομή (βιτρεκτομή)

Υαλοειδεκτομή (βιτρεκτομή)

Βιτρεκτομή (υαλοειδεκτομή) είναι ένας τύπος χειρουργικής επέμβασης που εφαρμόζεται για θεραπεία παθήσεων του αμφιβληστροειδούς (ο φωτοευαίσθητός χιτώνας του ματιού), της ωχράς κηλίδας και του υαλοειδούς (διάφανη ουσία...
Περισσότερα →