Εξοπλισμός

Το ινστιτούτο οφθαλμολογίας και μικροχειρουργικής στοχεύει στην παροχή άριστης οφθαλμολογικής φροντίδας σε ασθενείς κάθε ηλικίας.Για το λόγο αυτό διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό για κάθε πεδίο της σύγχρονης οφθαλμολογίας, καθώς και άρτια κατηρτισμένο επιστημονικό προσωπικό που τον χειρίζεται.