Κερατοειδούς

Αντιμετωπίζονται όλες οι παθήσεις του κερατοειδούς είτε συντηρητικά (φάρμακα, θεραπευτικοί φακοί επαφής) είτε χειρουργικά όπως cross linking και μεταμοσχεύσεις (ολικού πάχους, μερικού πάχους, κερατοπρόσθεση).

Τι ακριβώς είναι το colagen corneal cross linking (C3R/CXL); Η τεχνική collagen corneal cross linking (C3R/CXL) είναι μια πρωτοποριακή θεραπεία για τον κερατόκωνο που χρησιμοποιεί φωτοσυνθετικούς παράγοντες, όπως…
Τι ακριβώς είναι η μεταμόσχευση κερατοειδούς (κερατοπλαστική) και πότε πραγματοποιείται; Ο κερατοειδής αποτελεί το παράθυρο του οφθαλμού και ουσιαστικά είναι ένας εκτεθειμένος χιτώνας. Υπάρχει λοιπόν πιθανότητα να προκληθεί…