Το Ινστιτούτο Ophthalmica στην επιστημονική διημερίδα των ΟΕΒΕ & ΟΕΘΑΜΒΑ

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στην επιστημονική διημερίδα των ΟΕΒΕ & ΟΕΘΑΜΒΑ
13 – 14 Νοεμβρίου 2021
Αλεξανδρούπολη
Astir Egnatia hotel

   

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στην επιστημονική διημερίδα των ΟΕΒΕ & ΟΕΘΑΜΒΑ:

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

12:00 – 13:00 Eνδιαφέροντα περιστατικά – Βίντεο

Πρόσθια ραγοειδίτιδα σε έδαφος λοίμωξης από κυτταρομεγαλοϊό. Κλινικά χαρακτηριστικά, πρόγνωση και μακροχρόνια αποτελέσματα.
Τρανός Π., Σιδηρόπουλος Γ.

Όγκοι του κόγχου και εξόφθαλμος. Είναι απαραίτητη η συνύπαρξη;
Λοκοβίτης Ε.

Η ηλεκτροφυσιολογία πέρα από τα καθιερωμένα: Παρουσίαση περιστατικού
Κουκουλά Σ., Βακάλης Θ., Τρανός Π., Αστεριάδης Σ.

13:30 – 14:30 Aντιπαραθέσεις στην ΟΕΒΕ – ΟΕΘΑΜΒΑ

Τρισδιάστατη οθόνη (3D) στο χειρουργείο υαλοειδούς – αμφιβληστροειδούς ή χειρουργικό μικροσκόπιο;
Βακάλης Θ.: Μικροσκόπιο

Κερατόκωνος. Cross-linking αμέσως μετά την διάγνωση του κερατοκώνου ή παρακολούθηση;
Σακελλάρης Δ.: Παρακολούθηση

14:30 – 15:30 Ο καταρράκτης ως διαθλαστική επέμβαση
Μπαλίδης Μ.

16:30 – 18:30 Best of Ophthalmology 2020 – 2021
Συντονιστής: Αστεριάδης Σ.

Ενδοφθάλμιες φλεγμονές
Τρανός Π.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Στο πλαίσιο της επιστημονικής διημερίδας των ΟΕΒΕ & ΟΕΘΑΜΒΑ θα οργανωθεί από την ΟΕΒΕ εθελοντική δράση στη Σαμοθράκη με δωρεάν οφθαλμολογική εξέταση στις 11 – 12 Νοεμβρίου 2021. Τέλος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη (Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021) θα γίνει εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πρόβλημα του διαβήτη.