Διοικητικό Συμβούλιο

Μίλτος Μπαλίδης, MD, PhD, FEBOphth, ICOphth

Μίλτος Μπαλίδης, MD, PhD, FEBOphth, ICOphth

Χειρουργός Κερατοειδή & Προσθίων Ημιμορίων
Εκπαιδευθείς στο Moorfields Eye Hospital
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών & Διαθλαστικής Χειρουργικής (HSIOIRS)
Member of the International Society of Refractive Surgery of the American
Academy of Ophthalmology (ISRS|AAO)

Πλήρες βιογραφικό (pdf)
[email protected]

AAO award Balidis

Περισσότερα →