Το Ινστιτούτο Ophthalmica στα webinars της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς (GVRS)

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στα webinars της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς (GVRS)
09 Νοεμβρίου – 17 Δεκεμβρίου 2020

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica  στα webinars της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς (GVRS):Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με την πλατφόρμα των webinars (streaming)

Source: GVRS

https://gvrs.gr/