Πολιτική για την πρόληψη & καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία | Οφθαλμοδιαγνωστική ΕΠΕ

H Οφθαλμοδιαγνωστική Ε.Π.Ε. επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, υιοθετεί την παρούσα πολιτική, σε συμμόρφωση των άρθρων 9 και 10 του ν. 4808/19.06.2021, ο οποίος επικύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 190/21.06.2021 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), σχετικά με την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, της οποίας το κείμενο προσάρτησε αυτούσιο στο κείμενο του νόμου, και η οποία εφ’ εξής ισχύει παράλληλα με τις ανωτέρω αναφερόμενες Πολιτικές.

H Οφθαλμοδιαγνωστική Ε.Π.Ε. δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αναλυτικό υπόδειγμα πολιτικής