Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο πρόγραμμα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη

Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο πρόγραμμα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη
09 – 11 Μαΐου 2023

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΕΠ, τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη διοργάνωσαν το 3ήμερο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, από την Τρίτη 09 Μαΐου 2023 έως και την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023, με σκοπό να βοηθήσουν τους μαθητές στη διαδικασία επιλογής των σπουδών τους, να τους δώσουν μία σαφή εικόνα για ποικίλα επαγγέλματα και να τους διευκολύνουν στη μελλοντική τους επιλογή.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα περισσότερο από ποτέ, καθώς η πληρέστερη γνώση της επαγγελματικής πραγματικότητας βοηθά πάντα στη λήψη ωριμότερων αποφάσεων.

Εκλεκτοί επαγγελματίες, φίλοι, γονείς και απόφοιτοι των Εκπαιδευτηρίων για 3 ημέρες ενημέρωσαν τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου για τις συνθήκες και τις προοπτικές σύγχρονων αλλά και παραδοσιακών επαγγελμάτων, προκειμένου να προσανατολιστούν επαγγελματικά και να επιλέξουν το μελλοντικό επάγγελμά τους με γνώση και ευθύνη.

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο πρόγραμμα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ):

Τετάρτη 10 Μαΐου 2023

13:30 Laser Refractive Procedures in O.D.C. (Οι Διαθλαστικές Επεμβάσεις με Laser στις Οφθαλμολογικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας)
Μαρκούσης Περικλής MSc

Ευχαριστήρια επιστολή από την Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Source: Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη

https://mandoulides.edu.gr/