Τομογραφία θηλής & ωχράς HRT

Τι είναι;

Η τομογραφία θηλής και ωχράς HRT (Heidelberg Retinal Tomography) αποτελεί σήμερα ένα σοβαρό διαγνωστικό όπλο τόσο για τη νόσο γλαύκωμα (τομογραφία θηλής), όσο και για τις διάφορες ωχροπάθειες (τομογραφία ωχράς). Η κυριότερη εφαρμογή της μεθόδου βρίσκεται στη διάγνωση και την παρακολούθηση του γλαυκώματος.

Σήμερα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για σοβαρή παρακολούθηση ενός γλαυκώματος χωρίς να επαναλαμβάνουμε, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τον τομογραφικό έλεγχο της θηλής του οπτικού νεύρου (HRT).

Δεν θα πρέπει ωστόσο να παραβλέπουμε πως οι δυνατότητες του συστήματος δεν εξαντλούνται εδώ. Η συγκριτική τομογραφική παρακολούθηση ενός οιδήματος στην ωχρά αποτελεί μια σοβαρή συνεισφορά στην αντιμετώπιση διαφόρων ωχροπαθειών.