Υπερηχογραφία

Τι είναι;

H οφθαλμική υπερηχογραφία είναι μια ειδική διαγνωστική οφθαλμολογική εξέταση που βασίζεται στην τεχνολογία των υπερήχων (ακουστικά κύματα συγκεκριμένης συχνότητας), για την μελέτη του οφθαλμικού βολβού μέσω μιας δισδιάστατης απεικόνησης ή μέσω επαρμάτων (γραφικές παραστάσεις που θυμίζουν ηλεκτροκαρδιογράφημα). Τα ακουστικά κύματα ανακλώνται στα τοιχώματα του βολβού και έτσι λαμβάνουμε πληροφορίες για την φυσιολογική ή μή φυσιολογική ανατομία – κατασκευή του οφθαλμικού βυθού και όχι μόνο. Παρά την εισαγωγή πολλών νέων τεχνικών απεικόνισης στην οφθαλμολογία τα τελευταία χρόνια, η υπερηχογραφία παραμένει ακόμα και σήμερα μια από τις βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούν οι οφθαλμίατροι. 

Ποια είναι τα είδη της οφθαλμικής υπερηχογραφίας;

  • υπερηχογράφία a- scan (μονοδιάστατη απεικόνiση με την μορφή επαρμάτων)
  • υπερηχογραφία b- scan (ασπρόμαυρη, δισδιάστατη απεικόνiση του βολβού)
  • υπερηχογράφία UBM (μελέτη του πρόσθιου τμήματος του βολβού)

Η υπερηχογραφία a- scan παράγει μια πολύ λεπτή δέσμη υπερήχων που κατευθύνεται στο εσωτερικό του βολβού και καταγράφει το ανακλαστικό κύμα. Η ανάλυση αυτού μας δίνει πληροφορίες για το αξονικό μήκος του βολβού, το βάθος του προσθίου θαλάμου, το πάχος του κρυσταλλοειδούς φακού, κάποιες πληροφορίες για την πυκνότητα του περιεχομένου του κόγχου και παράλληλα καταγράφει την παρουσία σημειακών εμποδίων στη διαδρομή του. Εκτός των άλλων είναι χρήσιμη στην εκτίμηση της ισχύος του ενδοφακού που θα τοποθετήσουμε σε ένα μάτι κατά την εγχείρηση του καταρράκτη (φακοθρυψία).

Η υπερηχογραφία b- scan δημιουργεί μια δέσμη σάρωσης αρκετά μεγάλη σε πλάτος που μας δίνει μια πιο ανάγλυφη και παραστατική εικόνα. Μας παρέχει μια πλειάδα πληροφοριών σχετικών με τον βολβό, το εσωτερικό του και τα εξαρτήματά του. Την δέσμη των υπερήχων μπορούμε να κατευθύνουμε πιο επιλεκτικά μέσα στο υαλοειδές, στο χοριοειδή, στον αμφιβληστροειδή και στον κόγχο. Αποτελεί μια αναντικατάστατη κλινική εξέταση όταν ο γιατρός δεν είναι σε θέση να ελέγξει οπτικά ορισμένα σημεία του βολβού είτε λόγω αιμορραγίας είτε άλλου λόγου αδιαφάνειας στα θλόντα μέσα.

Πότε χρειάζεται να πραγματοποιήσουμε την εξέταση;

H οφθαλμική υπερηχογραφία πραγματοποιείται συνήθως όταν επιθυμούμε να έχουμε μια εικόνα του βυθού του ματιού για διάγνωση διαφόρων οφθαλμολογικών παθήσεων (π.χ. παθολογίες κόγχου) ή όταν θέλουμε να μετρήσουμε οφθαλμικούς όγκους.

Οφθαλμολογικές παθήσεις για τις οποίες κάνουμε υπερηχογραφία:

Ellex EyeCubed

Ellex EyeCubed

Στο Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica είναι διαθέσιμο το τελευταίας γενιάς σύστημα οφθαλμικής υπερηχογραφίας Ellex EyeCubed με UBM, γνωστό για την απαράμιλλη ευαισθησία του και την εξαιρετική ανάλυση εικόνας, χαρίζοντας απεριόριστες διαγνωστικές δυνατότητες. Οι υψηλές συχνότητες με τις οποίες δουλεύει ο EyeCubed χαρίζουν ασύγκριτη λεπτομέρεια και ποιότητα λήψεων καθώς και ελαχιστοποίηση θορύβου. Δίκαια κάποιοι μιλάνε σήμερα για τον καλύτερο υπέρηχο στον πλανήτη.

Δείτε όλα τα specifications του συστήματος Ellex EyeCubed.